Eergetikos darbuotojų atestavimas (sertifikavimas)

 


Energetikos darbuotojų atestavimo (sertifikavimo) grafikas


Atestavimo (sertifikavimo) grafikas (.pdf)


Paraiška energetikos darbuotjų atestavimui (sertifikavimui)


Paraiška (.docx)


Paraiška (.doc)


Sutartis energetikos darbuotojų atestavimui (sertifikavimui)


Sutartis (.doc)


Sutartis (.pdf)


Energetikos darbuotojų atestavimo (sertifikavimo) kvalifikaciniai ir specialieji reikalavimai


Energetikos sektoriaus darbuotojų sertifikavimo sričių bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai (.pdf)

Degiųjų dujų sektoriaus darbuotojų specialieji kvalifikaciniai reikalavimai (.pdf)

Elektros sektoriaus darbuotojų specialieji kvalifikaciniai reikalavimai (.pdf)

Šilumos sektoriaus darbuotojų specialieji kvalifikaciniai reikalavimai (.pdf)

Naftos sektoriaus darbuotojų specialieji kvalifikaciniai reikalavimai (.pdf)


Sertifikavimo paslaugų įkainiai


Įkainiai (.pdf )


Energetikos darbuotojų, atestuotų (sertifikuotų) iki 2016 m. registras


Dujų sertifikavimo registras (.pdf)

Elektros sertifikavimo registras (.pdf)

Šilumos sertifikavimo registras (.pdf)

Naftos sertifikavimo registras (.pdf)


Energetikos darbuotojų, atestuotų (sertifikuotų) nuo 2016 m. registras


Dujų sertifikavimo registras (.pdf)

Elektros sertifikavimo registras (.pdf)

Šilumos sertifikavimo registras (.pdf)

Naftos sertifikavimo registras (.pdf)


Energetikos darbuotojų, atestuotų (sertifikuotų) nuo 2017 m. registras


Dujų sertifikavimo registras (.pdf)

Elektros sertifikavimo registras (.pdf)

Šilumos sertifikavimo registras (.pdf)

Naftos sertifikavimo registras (.pdf)


Energetikos darbuotojų, atestuotų (sertifikuotų) nuo 2018 m. registras


Dujų sertifikavimo registras (.pdf)

Elektros sertifikavimo registras (.pdf)

Šilumos sertifikavimo registras (.pdf)

Naftos sertifikavimo registras (.pdf)Energetikos darbuotojų atestavimo (sertifikavimo) žinių vertinimo programos :
Sertifikavimo tvarkos aprašas


Sertifikavimo schema (.pdf)Elektros sektoriaus darbuotojų specialiųjų žinių vertinimo programa (.pdf)

Šilumos sektoriaus darbuotojų specialiųjų žinių vertinimo programa (.pdf)

Degiųjų dujų sektoriaus darbuotojų specialiųjų žinių vertinimo programa (.pdf)

Naftos sektoriaus darbuotojų specialiųjų žinių vertinimo programa (.pdf)


Atestavimo (sertifikavimo) tvarkos dokumentai:


Atestavimo (sertifikavimo) tvarkos aprašas (.pdf)

Atestavimo (sertifikavimo) schema (.pdf)

Nešališkumo deklaracija

Skundų ir apeliacijų tvarka (.pdf)
----------------------------------------------------------------------

Sertifikavimo klausimais skambinkite, rašykite:

+370 618 77315

sertifikavimas@naujakvalifikacija.lt

    

 


          

Informacija

2017 01 02
prašymas mokymams
 (Juridiniams asm)(Fiziniams asm)

2016 09 07
VšĮ „Nauja kvalifikacija“ Sertifikavimo skyrius atitinka LST EN ISO/IEC 17024:201 reikalavimus ir akredituotas atlikti elektros, šilumos, gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų, naftos energetikos sektorių darbuotojų sertifikavimą.
2015 12 22 
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartissu Kauno prekybos iramatų rūmais
2015 10 22
Valstybinė energetikos inspekcija patvirtino VšĮ“Nauja kvalifikacija“ Sertifikavimo       skyriaus organizuojamo energetikos sektoriaus objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų sertifikavimo tvarkos aprašą (schemą)
2015 09 01
VšĮ "Nauja Kvalifikacija" Kauno filialas persikraustė į naujas patalpas adresu: Juozapavičiaus pr. 27-6, Kaunas.
2014 02 21
Valstybinė energetikos inspekcija patvirtino NK Sertifikavimo skyriaus organizuojamo energetikos sektoriaus energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų sertifikavimo tvarkos aprašą (schemą) (daugiau...)